Znajomość języka łacińskiego

Znajomość języka łacińskiego w naszym społeczeństwie z upływem czasu stopniowo zanika. Dawne pokolenie wykształcone bardziej humanistycznie wymiera lub już wymarło. Młodsze osoby stykają się najczęściej z tym językiem w szkole i na studiach – niestety w coraz bardziej ograniczonym wymiarze. Mogą go spotkać na przykład podczas renowacji starych książek. Jednocześnie łacina w postaci przysłów, zwrotów, powiedzeń, sentencji, aforyzmów czy złotych myśli jest obecna w naszym życiu w wielu dziedzinach.

Stykamy się z językiem łacińskim w literaturze, teatrze, radiu, telewizji, prasie, czy nawet w mowie potocznej – stosując łacińskie zwroty w naszym codziennym życiu. Wiele popularnych przysłów, którymi posługujemy sie na co dzień, ma swoje odpowiedniki w łacinie, np. „Mądry Polak po szkodzie” – Nocumenta docent (Na szkodach uczymy się), „Człowiek człowiekowi wilkiem”- Homo homini lupus est, „Historia magistra vitae”- Historia jest nauczycielką życia, „Śpiesz się powoli”- Festina lente, „Przede wszystkim nie szkodzić” – Primum non nocere (podstawowa zasada każdego lekarza). „Dziel i rządź” – Divide et impera, czy „Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta”- Duobus litigantibus tertius gaudet. Często zwroty zaczerpnięte z tego języka, są jednak niewłaściwie używane, formułowane czy nawet akcentowane – co świadczy o nieznajomości jego podstaw.

Zawsze uważano, że znajomość łaciny i jej umiejętne używanie chociaż w pewnym stopniu, świadczy o ogólnym poziomie kulturalnym człowieka i zapewne jeszcze długi czas język łaciński będzie używany w naszym życiu codziennym. Warto więc zapoznać się z dostępnymi słownikami, czy chociażby opracowaniami najczęściej spotykanych sentencji, przysłów i aforyzmów łacińskich. Warto poznać źródła ich pochodzenia i szerszy kontekst22, często bowiem bardzo popularne sformułowania, używane są niezgodnie z ich pierwotnym sensem. Znane przysłowia czy złote myśli dawnych poetów i myślicieli powstały w konkretnych okolicznościach, dlatego warto je znać, gdy się je cytuje. Współczesne opracowania dotyczące sentencji i przysłów łacińskich podają często podstawowe informacje na temat autorów, czasu, postaci i wydarzeń, które związane były z danym powiedzeniem.